BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

לימודי פיסיקה בישיבת בית יהודה

בשנה שעברה ניתן מענק לישיבת בית יהודה ללימודי פיסיקה
צפו בתוצאות בסרטון המצורף

 

פרס חינוך למשגב

משגב זכתה בפרס החינוך המחוזי לשנת תשע"ז ועולה לשלב הארצי
שני פרוייקטים בהם תומכת קרן יק"א צויינו בזכיה - הכנסו לפרטים

מיקרו אצות כמזון על

החממה בעין שמר הנתמכת ע"י יק"א מדווח ת על תוצאות שנת גידול של מיקרו אצות כמזון על.
הכנסו לפרטים ולצפיה בדוח

עלקת בחמנית

מאמרו של פרופ' יונתן אפרת פורסם בכתב עת חשוב
הכנסו לפרטים

המורה של המדינה
זוכת הפרס מיישמת תכניות של יק"א בנושא ביולוגיה סינתתית
הכנסו לפרטים
יק"א תומכת במכינה

יק"א מסייעת למכינה הקדם צבאית בבאר אורה שהוקמה השנה.
הכנסו לצפיה