BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

מחקר בעגבניות צ'רי

הכנסו לצפיה במחקר שנערך בתמיכת יק"א

חוקרים ביסוד המעלה

הכנסו לצפיה בכתבה

מחקר ופיתוח לנוער

בקרוב תיפתח במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מעבדת מופ"ל - מעבדת מחקר ופיתוח לנוער

הכנסו לצפיה בכתבה

מנבטה במדבר

תכנית חדשה בשיתוף יק"א לקידום צמיחה בדרום

הכנסו לצפיה בכתבה

חממת הערבה

הכנסו לצפיה בכתבה

לימודי פיסיקה בישיבת בית יהודה

בשנה שעברה ניתן מענק לישיבת בית יהודה ללימודי פיסיקה
צפו בתוצאות בסרטון המצורף