BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

אודות יק"א

החברה היהודית להתיישבות (יק"א)

יק"א נוסדה בלונדון בשנת 1891 כחברת-מניות בעלת הון-יסודי של שני מיליון ליש"ט, שהעמיד לרשותה הבארון דה-הירש.

לאחר מכן הגדיל הבארון הון זה ל-8 מיליון ליש"ט. ליהודים הנדכאים והנרדפים של רוסיה הצארית, הביאה יק"א בכנפיה תקווה - בארגון הגירתם לארצות שבהן יוכלו להתחיל בחיים חדשים, חיי חירות וכבוד, ובהטבת מצבם הכלכלי במקומות מגוריהם.

עבודת-כפיים נתפשה כאמצעי הטוב ביותר להשגתן של מטרות אלו, ובין המלאכות היתה החקלאות החשובה מכולן, בסוללה את הדרך לחיים יצרניים.

זו הסיבה לכך שפני ההגירה מרוסיה, בחסותה של יק"א, מכוונות היו בעיקר למדינות ארגנטינה, ברזיל וקנדה, שם נרכשו חלקות-אדמה גדולות, ועליהן הוקמו מושבות חקלאיות יהודיות.