BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

אודות יק"א

טורקיה וקפריסין

ב-1891 רכשה יק"א קרקעות על יד סמירנה (איזמיר) שבתורכיה והקימה שם מרכז להכשרה-חקלאית שכונה בשם "אור-יהודה". שטח המרכז הגיע ב-1902 ל-30,000 דונם. בגלל קשיים אין-ספור נסגר המרכז ב-1926.

קבוצה של יהודים מרומניה התיישבה באנאטוליה בתחילת המאה ה-20 וקיבלה עזרה מיק"א. בעקבות בואם של יהודים נוספים מרוסיה, פתחה יק"א ב-1910 את "משרד ההגירה" בקושטא. יק"א רכשה קרקעות גם באנאטוליה ובתראקיה, והקימה את היישוב "מסילה חדשה" ושני יישובים חקלאיים נוספים, לקליטת כמה מאות משפחות. במלחמת העולם הראשונה נאלצו המתיישבים לנטוש את אדמתם ובשנת 1928 חוסלו היישובים כליל. נותר רק "משרד ההגירה" שסייע לעולים בדרכם לארץ-ישראל. בשלהי המאה ה-19  ניסתה יק"א ליישב יהודים גם בקפריסין. לבקשתה של ממשלת בריטניה הביאה יק"א ב-1897 33 משפחות של פליטים רוסיים מאנגליה לקפריסין והקימה שם שלושה יישובים קטנים. מפעל זה נכשל, ואחרי מספר שנים נדדו מתיישבים אלה לארצות אחרות.