BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

אודות יק"א

מזרח אירופה

זמן קצר לאחר שהבארון דה-הירש החל בהגשמת תכניותיו הגדולות, הוכיח הניסיון שחלומו, לרוקן כליל את רוסיה מיהודיה, איננו בר-ביצוע. לכן נקט במספר צעדים כדי להגיש סיוע לאלה שנשארו שם.

סיוע לחינוך יהודי והכשרה מקצועית

יק"א הקימה רשת של בתי-ספר מקצועיים, כדי להכשיר בעלי מלאכה מיומנים. ב- 1914 כבר פעלו ברוסיה ובפולין ארבעים ושמונה בתי-ספר כאלה ובהם 3,600 תלמידים. יק"א מימנה גם פעילויות אחרות : תכנית מלגות לשוליות בבתי-מלאכה פרטיים, קורסים טכניים למבוגרים לשיפור המיומנות המקצועית, סיוע לבתי-מלאכה קואופרטיביים והחזקה של בתי-ספר חקלאיים. כל אלה, בתוספת לבתי הספר המקצועיים עצמם, יצרו מערכת עניפה של הכשרה מקצועית. יש לציין גם את 98 בתי הספר היסודיים שבהם למדו יותר מ- 10,000  ילדים, אשר הוקמו ומומנו בעזרתה של יק"א.

עזרה ליישובים חקלאיים יהודים

כבר מתחילת המאה ה19- היו באוקראינה מספר יישובים חקלאיים יהודים, אולם תושביהם חיו בעוני מופלג ואך בדוחק יכלו להוציא את מחייתם הזעומה מאדמתם המדולדלת. בשנה 1897 חיו ביישובים אלה יותר מ-63,000 נפש. יק"א נטלה על עצמה לשקם אותם והעמידה לרשותם משאבים כספיים וחקלאיים.

מוסדות- אשראי

אומנים ובעלי-מלאכה, בערים ובכפרים, התקשו להשיג אשראי זול. יק"א באה לעזרתם וסללה את הדרך להקמת רשת של אגודות חיסכון והלוואה קואופרטיביות, אשר מילאו לאחר-מכן תפקיד ראשון במעלה בחייהם של היהודים הנזקקים ביותר באירופה. בתחילת מלחמת העולם הראשונה היו ברוסיה 680 מוסדות אשראי כאלה, בהנהלתה ובמימונה של יק"א, ולהם 450,000 חברים.

 הגירה

בתקופת נחשול ההגירה הגדול בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, עזבו את רוסיה יותר ממיליון איש. יק"א הקימה ועדות-הגירה במרכזי האוכלוסייה היהודית ופתחה מאות משרדי הסברה בערים ובכפרים. המהגרים לעתיד קיבלו הדרכה וסיוע בשטחים רבים, במידע על ארצות היעד, בהשגת מסמכי הגירה, בהקמת כיתות ללימוד שפות, בשירותים רפואיים ובסידורי-נסיעה בחברות הספנות. כן דאגה יק"א לקבלת פני המהגרים במרכזי-מעבר ובנמלי היעד.

מלחמת העולם הראשונה שמה קץ לרוב הפעילויות האלה, אך מיד עם סיומה חידשה יק"א את מאמציה. מוסדות האשראי שלה התפתחו במהירות, כאשר החל שיתוף הפעולה עם "הוועד האמריקני לחלוקת עזרה", ופעולתם המשותפת נתפרשה על פני 12 ארצות, עד שנפסקה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.

בשנים שבין שתי המלחמות עזרה יק"א רבות לאיכרים היהודים בפולין, בליטא וברומניה. ברוסיה הסובייטית חידשה את הסיוע ליישובים חקלאיים יהודים, וב-1926 אף חתמה על הסכם עם ממשלת ברית-המועצות להקמתם של יישובים חקלאיים חדשים באוקראינה, המיועדים לקליטתם של בעלי-מלאכה שאיבדו את פרנסתם במהפכה. בשנת 1930 התגוררו ביישובים אלה יותר מ-2,500  משפחות.