BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות יק"א

צימרים בצוקים

הישוב צוקים הנמצא בערבה התיכונה הוקם לפני שנים אחדות וייחודו בכך שהוא מאפשר ליזמים פרטיים הגרים ביישוב ליזום פרויקטים ייחודיים שיאפשרו פרנסה.

משפחת לינצנברג מצוקים קיבלה סיוע מיק"א להקמת צימרים עבור מתחם רכיבה במדבר שיאפשר תיירות התואמת את האווירה המדברית.