BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

תודות

פרסים ומכתבי תודה

עמוד זה יציג מכתבים ופרסים שקיבלה יק"א לאורך השנים.

 

מכתב שר החקלאות מר שלום שמחון
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אירחה את זוכי "אות קנט לחקלאות פורצת דרך" לשנת 2012

מצורפת מטה תמונה מפרוייקט "רוכבי צוקים" - לפרטים נוספים לחצו כאן

.מכללת מעלות זכתה לסיוע מיק"א להקמת מרכז לאימון סטודנטים לשיווק ומכירות - מצורפת תמונת שלט ההוקרה שנקבע במקום