BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

מחקר

חקלאות מדוייקת

המצגת המצורפת וכן מסמך הוורד המוגש כאן מלווים מחקר בחקלאות מדוייקת שביצעו ארגון מגדלי שדה.

המחקר מורכב ומסובך אך המתעניינים מוזמנים לפנות אל איציק אמיתי מקיבוץ דביר כדי לקבל הבהרות.

לפרטים צפו בקבצים המצורפים

קבצים מצורפים: