BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

מחקר

ריבוי בורדניים

מחקר בבורדניים (תפוחים, אפרסקים ועוד'..) שנערך במכון מיג"ל פורסם לאחרונה וחושף את מנגנון הריבוי הבורדניים.
המחקר זכה להד מדעי בינלאומי ותוצאות המחקר משמשות כיום את המגדלים ונוצר חיסכון כלכלי ענק לחקלאות.

לפרטים צפו במצגת המצורפת

קבצים מצורפים: