BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

מחקר

עשבי ים באילת

עיתון "שביל הארץ" של רשות שמורות הטבע והגנים פירסם כתבה אודות עשבי הים וחשיבותם.

המחקר לכתבה התבצע בעזרתו של ד"ר גדעון וינטרס ממרכז מדעי ים המלח והערבה הנתמך על ידי יק"א.

לחצו על הקובץ לקריאה