BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

רובוטיקה בקרית שמונה

גב' שרית אוחנה, מנהלת בית ספר המגינים בקרית שמונה כתבה וסיפרה לנו על הפרוייקט בו תומכת יק"א בבית ספרה:
 
בית ספר המגינים בקרית שמונה פתח השנה קבוצת רובוטיקה במסגרת FLL- first israel, . הקבוצה מורכבת מתלמידי כיתות ה-ו ומלווה אותם המורה למדעים וסטודנט למחשבים.
זו הקבוצה היחידה בכל הצפון (מחיפה צפונה) שנפתחה, ובעתיד יפתחו עוד קבוצות בבית ספר המגינים, ערכת רובוט נוספת נרכשת בימים אלה ממש.
 
התלמידים נרגשים ומצפים לזכות בתחרות, בית הספר מאמין שעצם החשיפה לתחום וההשתתפות בתחרות היא הצלחה בפני עצמה.
 
זהו חלום שמתגשם בזכות ICA ישראל שהאמינו בבית הספר והעניקו מלגה להקמת חדר יזמות וחשפו בפנינו את עולם הרובוטיקה.