BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

פרוייקטים לשנת 2016

אני שמח להודיע כי הפרויקטים במסמך המצורף אושרו בידי מועצת המנהלים לביצוע בשנת 2016.

זאב מילר
מנכ"ל יק"א בישראל
 

קבצים מצורפים: