BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

חרותות סלע קדומות

בסמוך למדרשת שדה בוקר במרכז הנגב יש שדה גדול של סלעים ועליהם חרוטות מילים – סמלים קדומים מאד.
מר רזי יהל יחד עם מדרשת שדה בוקר ובסיוע קרן יק"א החליטו להפוך שדה חרוטות זה ל"כיתת לימוד" היסטורית.
השדה נלמד על ידי תלמידים רבים המבקרים במקום.
התלמיד עומר יהל החליט גם לכתוב עבודת גמר שזכתה לציון 100.

כל הכבוד

קבצים מצורפים: