BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

מחקרי חקלאות בגליל

הגליל העליון מתבסס על חקלאות, בעיקרה מטעים.
יק"א רואה חשיבות לקידום המחקר לחקלאיים בצפון הארץ, בדגש במיוחד בשיטות זיהוי, מניעה והדברה ידידותיות לסביבה. המעבדות לפיטו-פתולוגיה ופיזיולוגיה של הצמח משתלבות היטב בתפיסה זו.