BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

מכון מחקר נחנך במצדה

השבוע נחנך מכון המחקר ים המלח אשר במצדה.
המכון, הוקם על ידי המועצה האזורית תמר בתמיכת ממשלת ישראל קרן פורטר (מאנגליה) וכמובן יק"א בתמיכה כוללת של 4.0 מליון ₪.


בשם מועצת המנהלים בכנס זה ברך פרופ' יונה חן. המשתתפים בכנס הביעו הערכה רבה לפעילותה של יק"א בכלל ובמ.א. תמר ובמו"פ המדעי בפרט.

ההישג הגדול של מרכז מדע והערבה, אשר רק לפני שנים אחדות מנה מספר חוקרים זעום והיה ריק מאמצעים מעבדתיים – מרשים מאד. כיום במו"פ עשרות חוקרים מהנדסים טכנאים ותלמידי מחקר בשלבים השונים. אין ספק כי שלוחת עין גדי במו"פ זה היא הבולטת מבין שלוש שלוחות המו"פ. על יק"א יהיה לנסות ולחזק גם את שלוחת חצבה ושלוחת קטורה.

מכון המחקר יהווה בית למרכז מדע וגם לאוניברסיטת תל אביב. בטקס הנוכחי הציגו חוקרי אוניברסיטת תל אביב כ עשרים תחומי מחקר מגוונים מאד אשר בדעתם לחקור במסגרת המכון. כל המחקרים ישאו אופי מעשי ויישומי ובכך יעשירו את האיזור בחוקרים ובמועסקים אקדמיים נוספים.
שילובה של אוניברסיטת תל אביב במכון יחד עם מרכז מדע מהווה נדבך חשוב מאד באשר האוניברסיטה עם העוצמה והיוקרה העצומים יחד עם מעשיותם של חוקרי מרכז המדע מבטיחים שיתופי פעולה פוריים לטובת שני הגופים האקדמיים וכמובן לאיזור תמר בכלל.


אחד המחקרים שהוצג על ידי האוניברסיטה היה שימוש בכלים מתחום הגנומיקה לזיהוי וחיבור קטעים נפרדים של המגילות הגנוזות אשר נמצאו לפני 60 שנים במדבר יהודה...שילוב הטכנולוגיה המדעית עם הסיפור ההיסטורי הוא דוגמא נפלאה להזדמנות שניצבת כעת בפני חוקרי המכון.
פרופ' בנטוביץ ממרכז מדע הציג את ההישגים בתחום המיקרוביום והעור שמרכז המדע עוסק ומתמחה בהם.


בהזדמנות חשובה זו נספר גם (בהתרגשות גדולה) כי מרכז מדע רשם 2 פטנטים בתחום צמח המור. כרגע אנחנו בסיום המחקר והתוצאות שיש בידנו כעת מאפשרות לעבור לשלב המיסחור. גם חברת אלגטק וגם קיבוץ חצרים בוחנים אפשרות של השקעות ומיסחור. גופים מסחריים מארצות הברית עימם נפגשתי לאחרונה יבואו גם הם לבחון אפשרות של שיתופי פעולה בנושא המור והעור. הרבה כבוד למרכז מדע. הרבה שמחה וגאווה ליק"א.