BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

סיור פורום היזמים בחינוך

הסיור השני של יזמי חינוך לשנת 2016 התמקד במועצה אזורית תמר.

אנו מביאים כאן את שרשם מנכ"ל יק"א מר זאב מילר על הסיור:

השתתפו בסיור כמה עשרות חברים, מורים מנהלי בתי ספר מנהלי מחלקות חינוך במועצות האזוריות ועוד.
בחרנו השנה את איזור ים המלח כדי להדגים כמה נושאים:
המשבר הקשה הפוקד את ים המלח. ירידת מפלס המים בכל שנה בגובה של 1 מטר מרחיק מאד את הים מהחוף המקורי ומהווה סכנה אקולוגית עצומה לאיזור שהוא ייחודי בעולם. כרגע לצערנו אין פתרון נראה לעין שיעצור תהליך זה.
המשבר בים המלח מייצר את הבולענים הענקיים שמסבים נזקים כלכליים גדולים ביותר להתישבות לתעשיית התיירות, התחבורה והחקלאות.
פתרון בעית הבולענים מותנה בפתרון כולל של ים המלח.
המשבר בחקלאות בישראל לא פסח על המשבר בחקלאות ים המלח. עסקנו גם בזה.
ולצד הקשיים שמחנו להציג גם כמה כיווני התפתחות מרשימים:
חקלאים בעין תמר המייצרים צמחי מרפא ליצוא באירופה. חקלאי אומר: " אין להשיג בישראל גרם סליקורניה כי הכל הולך לאירופה"
המדינה משקיעה מליארדי שקלים בחיזוק התעשיה התיירותית והפיתוח המרשים שנעשה ועוד ייעשה בהחלט מעודד. כיום 3000 חדרי מלון ומתוכננים 6500 חדרים בתוך 3 שנים כולל מלונות צפים "בתוך ים המלח"
וכמובן פתיחת מכון מחקר ים המלח.
חוקרי מרכז מדע הסבירו את הפעילות המחקרית שלהם והדגישו את האפשרויות למורים להשתמש במרכז מדע כמרכז ידע לחינוך.
כמו תמיד היה כיף לראות חברים מגיעים מצפון המדינה -תל חי ומדומה של ישראל -מיטבתה...
בשנה הבאה הסיור יהיה באצבע הגליל.