BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

סיכום בחקלאות

בשנים 2015-2016 תמכה יק"א בישראל בהקמת ענף חקלאות מדייקת וטכנולוגיה חקלאית בחממה האקולוגית בעין שמר. מטרת הפרויקט לפתח את החינוך החקלאי לכיוון טכנולוגי-מדעי, ולהביאו לקדמה, ראשית בחממה עצמה, ולאחר מכן בקרב בתי הספר ומערכות החינוך המצויות בקשרי עבודה ולמידה עמה.

פרויקט החקלאות המדייקת קידם את החממה באופן משמעותי. בעין שמר רואים בתחום זה את חוד החנית של הלמידה והמחקר בחממה, ובכוונתנם להמשיך ולפתחו גם בשנים הבאות. תלמידי החממה נלהבים להכיר, לחקור ולהמציא פתרונות טכנולוגיים בשדה החקלאות, וכך גם המורים הנחשפים לפרויקט ולתכניות החינוכיות.

לדו"ח סיכום הפעילות המלא ולצפיה בתמונות נוספות אנא צפו במסמך המצורף.
 

קבצים מצורפים: