BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

סרטנים בקיבוץ דן

בתמונה שילוט שהוצב בשמחה רבה במעבדות הרביה לסרטני מקרוברכיוס בקיבוץ דן.

זהו פרויקט בתמיכת יק"א שהחל לפני שנה.

תוצאות מדעיות מרתקות התקבלו אצל מדעני המחקר והם משמשות את הפיתוח של מכון הרביה לקראת המשך שנה ב' בפרויקט.
כבר בפברואר הקרוב תהיינה מכירות למזרח הרחוק של סרטנים וזאת תוך שיתוף פעולה עם אנזוטיק (חברת סטארטאפ שגם לה יש קשרי עבודה עם יק"א).