BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

כנס יזמי חינוך

אתמול התקיים כנס מנהלים ומורים של יזמי החינוך ביק"א.
הכנס התקיים במכון דוידסון שבמכון וויצמן והשתתפו בו 40 מנהלים ומורים מהגליל, הנגב והערבה.
היה מרתק.

תכניות ייחודיות הוצגו ועל חלקן ניתן לקרוא בקבצים המצ"ב.
בהמשך ביקרנו במכון איילון ולמדנו פרק בגבורה של מייסדי המדינה שעה שהקימו את התעשיה הצבאים ברחובות.
היה כיף ומעניין.


זאב מילר