BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

מעבדה חדשה בבי"ס בצפון

קרן יק"א ישראל (מיסודו של הברון הירש), תעניק 60,000 ₪ להקמת התשתית למעבדת חקר בפיסיקה בבה"ס המקיף אסיף משגב, מתוך עלות כללית של כ- 140,000 ₪.
קרן יק"א נוסדה ע"י הברון הירש בשנת 1891 כקרן למען העם היהודי, והחלה לפעול בארץ משנת 1900. בשנים האחרונות היא פועלת בעיקר בגליל ובנגב, בפרויקטים חדשניים בתחומי החינוך, החקלאות והתיירות.

עד כה תרמה הקרן למשגב לתכניות לימוד שונות בתחום המדעים כמו רובוטיקה ורחפנים, בעידוד תכניות לימוד משותפות של יהודים וערבים וכן בהקמה והצטיידות של החממה הפדגוגית המעבדה החדשה לרובוטיקה ומרכז המבקרים ביודפת.

עם אישור התכנית – "פרויקט בפיזיקה מחקרית" ע"י משרד החינוך, והאפשרות שנפתחה בפני תלמידי פיזיקה מוגברת להשתתף בתכנית תלת שנתית (י' - י"ב') בהיקף כולל של 10 יחידות לימוד (5 בפיזיקה מוגברת ו-5 בפיזיקה מחקרית), החליטו - המועצה ובי"ס אסיף משגב, להקים את התשתית להוראת פיזיקה מחקרית כחלק מהמגמה הכללית של שילוב שיטות לימוד חדשניות בתכנית הלימודים. במסגרת התכנית יבצעו התלמידים פעילויות חקר בהיקפים שונים, שבשיאם פרויקט מחקרי מעמיק. התכנית פותחת בפני התלמידים צוהר לעולם המחקר המדעי תוך טיפוח אחריות עצמית ועידוד היצירתיות, היוזמה, המעוף והמימוש העצמי של כל תלמיד. המסגרת הייחודית מזמנת הרחבת ידע וטיפוח מיומנויות בתחום התוכן ובתחום החקר, ומאפשרת אינטגרציה בין הפיזיקה לתחומים מדעיים וטכנולוגיים נוספים. מטרה בולטת של התכנית היא לספק הזדמנות לבני נוער לעסוק במחקר מדעי התנסותי בתחום הפיסיקה, ולהנחיל לתלמידים תרבות למידה עצמאית וצוותית, ממש כמו באוניברסיטה. התכנית גם משנה את מקומו של המורה, מעמדת מתווך הידע ליוצר הידע, יחד עם תלמידיו.
יזם ומוביל את התכנית, ליאור קרן, מורה לפיסיקה בבי"ס אסיף משגב שהשתתף בהשתלמות מקיפה ב"מרכז אחרת" אשר פיתח את תכנית החקר בפיסיקה לצד ליאור מתנדבים בהנחיית תלמידים גילי קני, ניר קרפל וגיא צברי ועמית קני.

מוא"ז משגב ובה"ס אסיף משגב מתכוונים ליצור מרכז חקר אזורי בפיסיקה, אשר יפעל בשיתוף עם רשויות ערביות באזור ויתרום לשיתוף פעולה בין בתי ספר בגליל לתמיכה, העשרה והפריה ההדדית של המורים והמנחים בתכנית החקר. כמו כן, לפתח את מיומנויות התלמידים בשפה האנגלית באמצעות כתיבת עבודת החקר באנגלית, אשר תוכל גם להיחשב כפרויקט אישי בבגרות באנגלית. בהמשך יפותחו גם פעילויות משותפות של התלמידים בבתי הספר השונים בימי העשרה, והצגה משותפת של הפרויקטים באנגלית שתביא להעמקת ההיכרות והחיבור בין הקבוצות.