BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

פרס חינוך למשגב

מועצה אזורית משגב זכתה בפרס החינוך המחוזי לשנת תשע"ז ועלתה לשלב הארצי.
בפרק "למידה והישגים" הוצגו תכניות הפועלות במשגב לקידום הוראה עתירת חשיבה והבנה כמו תכניות בתחום הרובוטיקה, רחפנים ופיזיקה מחקרית, למידה ופיתוח דרכים חדשות לשימוש בכל מרחבי הלמידה, על פי המטרות המשתנות של החינוך במאה ה-21.
תכניות אלו נתמכות על ידי יק"א ורון שני ראש המועצה הודה ליק"א על תמיכתה.

צפו בידיעה באתר משגב