BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

לימודי פיסיקה בישיבת בית יהודה

לפני כשנה ניתן לישיבת בני יהודה מענק תמיכה ללימודי פיסיקה.
הוחלט לנצל את המענק לתחום פיסיקת טילים- הנכם מוזמנים לצפות בתוצאות בסרטון המצורף