BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

מחקר ופיתוח לנוער

בקרוב תיפתח במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מעבדת מופ"ל - מעבדת מחקר ופיתוח לנוער.

הקמת מרכז מופ"ל מתאפשרת הודות לתרומה הנדיבה של יק"א בישראל, תמיכת משרד החינוך במחוז צפון והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
המרכז לנוער שוחר מדע במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מפעיל תכניות מגוונת לילדים ונוער במעבדות המכללה. בשנים האחרונות עולה צורך ממשי להקים מרכז מו"פ לנוער (מופ"ל) שישמש להם כבית לביצוע מחקרים מדעיים ופיתוחים טכנולוגיים שהם בחזית המחקר. מופ"ל יהווה נקודת מפגש בין בני נוער מהגליל שאינם בהכרח מכירים זה את זה אך יש להם מטרה משותפת לביצוע מחקרים ופיתוחים אלה.

העיצוב הלא שגרתי של מופ"ל ישמש כבסיס לחשיבה אחרת ופורצת דרך ויהווה גורם משיכה לבני הנוער ללמידה אחרת מתוך מוטיבציה פנימית ויצירתיות פורצת גבולות. עיקר הפעילות של מופ"ל תתמקד בטכנולוגיה לרבות: פיתוח לווינים זעירים, רובוטיקה תעופתית, הנדסה ביו-רפואית ועוד. לרשות התלמידים יעמוד ציוד חדשני כגון מדפסות תלת-מימד מתקדמות, מערכות הדמיה, תחנות תקשורת לווינית, מחשבים חדישים, ציוד רובוטיקה, מערכות חיישנים ועוד. המעבדה תיפתח בקיץ 2018.