BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

הגשת הצעות לתקציב יק"א לשנת התקציב הבאה

האתר פתוח לקבלת הצעות לשנת התקציב 2019

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 28.2.2018

כדי להגיש הצעה נדרשת הסכמה מראש של מנהל יק"א

לפרטים התקשרו: 08-8537320

תבחנה רק הצעות התואמות את הקריטריונים של מועצת המנהלים של יק"א, כמפורט להלן:
פרוייקטים חדשניים, בתחומי החינוך, החקלאות והתיירות, שיכולים לשמש מודל לשכפול.
 

הצעות העונות על הקריטריונים הבאים יזכו להעדפה:

  1. מימד החדשנות
  2. השפעה רחבת היקף (איזור גיאוגרפי , תעסוקה, תחום התמחות וכו).
  3. שותפות בין מספר חוקרים ממוסדות שונים או דיסציפלינות שונות.
  4. השפעה ותרומה אפשרית של המיזם לקידום הפריפריה.
  5. במקרים של פרוייקטים שיכולים להגיע לשלב של פטנט ו/או מסחור - יש להדגיש זאת.
  6. פרוייקטים מסחריים המיועדים לחברות מסחריות, יקבלו סיוע במסגרת הלוואות בלבד.
 
הפרוייקטים צריכים לסייע לפיתוח האזורי של הגליל הנגב והערבה ולשרת את האוכלוסיה הכפרית במועצות האזוריות הבאות:
עמק המעיינות, מעלה יוסף, מרום הגליל, מבואות חרמון, גליל עליון, מטה אשר, משגב, חוף אשקלון, אשכול, שער הנגב, בני שמעון, מרחבים, שדות נגב, רמת נגב, תמר, ערבה תיכונה, חבל אילות, יסוד המעלה, מצפה רמון.
 את ההצעה הסופית יש לשלוח באמצעות הטופס בהמשך דף זה.
 

הנחיות נוספות:

חובה להגיש את ההצעה בשפה האנגלית. השפה העברית אופציונלית בלבד.
 
על ההצעה באנגלית לכלול את ארבעת הפרקים הבאים בלבד:
Background
Objectives
Work plan and use of the budget
Financing
 
ההצעה צריכה לתאר את הפרוייקט, להסביר את החדשנות שבו, ברמה ארצית או בינלאומית.
יש לציין כיצד הוא עשוי להשפיע על הפיתוח האזורי הכפרי, ומה הקף ההשפעה הצפוי מבחינת מספר מועסקים, מוצרים, הכנסות וכדומה.
ההצעה צריכה לכלול את סה"כ התקציב הדרוש, חלוקת התקציב לסעיפיו השונים, המימון הדרוש לציוד ספציפי (אם יש ציוד כזה), ואת הגופים השותפים למימון, בנוסף ליק"א.
יש לציין מהו הסכום המבוקש מיק"א לצורך הפרוייקט.
 
למתלבטים בניסוח הבקשה, ניתן לשלוח למר זאב מילר, מנכ"ל החברה, טיוטה בעברית, עם מספר הטלפון של המגיש.
זאת כדי להסתייע בהכנת ההצעה הסופית, על פי הקריטריונים הנ"ל, שמנחים את החברה.
מגיש ההצעה מאשר למנה"ל יק"א להגיש הצעה זו להערכה מדעית וכל ייעוץ שידרש אצל בעלי מקצוע שיוכלו לתת חוות דעת על איכות העבודה וזאת ללא צורך באישור נוסף ממגיש הצעה או החוקר.
 

תהליך קבלת ההחלטות בקרן יק"א

1. מנכ"ל יק"א יאשר את הגשת ההצעות עד למחצית מאי באותה השנה.

2. בחודש יולי יערך מיון ראשון של ההצעות ויוחלט על הצעות שנפסלו והצעות שיועברו לשלב אחרון.

3. הודעה על הצעות שנפסלו בשלב המיון הראשוני תימסר על-ידי מנכ"ל יק"א במהלך חודש אוגוסט.

4. בחודש נובמבר תימסר הודעה סופית - מהן ההצעות שאושרו או נדחו.

5. בחודש ינואר ישלח חוזה לאותם מגישים שהצעותיהם אושרו.

6. התקציב יעמוד לרשות הפרוייקט למשך שנה וחצי.

7. תנאי התשלום יסוכמו עם היזם בעת חתימת החוזה.

8. היזם יתבקש להגיש לקראת חתימת חוזה אבני דרך ותכנית הערכה לפרוייקט. תנאי זה הכרחי לחתימת חוזה.

9. עם גמר הפרוייקט ידווח היזם על תוצאות הפרוייקט בהתאם לתכנית הערכה ולכל דרישה אחרת של מנהל יק"א.

10. היזם מסכים מראש כי הפרוייקט כולו יפורסם באתר האינטרנט של יק"א ותוצאותיו יועמדו לרשות הציבור הרחב.

 

לעזרה בהגשת הטופס אנא צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

לאחר הגשת ההצעה ישלח אישור הגשה לדואר אלקטרוני של המגיש - הצעה שלא התקבל עבורה אישור לא התקבלה!

מקסימום 70 תווים
מקסימום 70 תווים
יש לכתוב בתמציתיות על הבעיה עמה אתם מבקשים להתמודד. אם מדובר במחקר יש לציין על אילו עבודת קודמות מסתמכת הגשה זו. האם יש עבודות מדעיות קודמות המבססות את הצורך בעבודה נוספת? אם מדובר במחקר יש לציין מי החוקרים שעסקו בכך? רצוי לצרף מקורות מתאימים. במה שונה העבודה המוצעת מהעבודות והממצאים שישנם עד כה. מהי ההצדקה לעבודה זו. כאן יש לרשום הצדקות כלכליות, תעסוקתיות, חברתיות. חדשנות, פטנטים אפשריים וכד'. במה שונה העבודה המוצעת מהעבודות והממצאים שפורסמו עד היום.
3-4 מטרות עיקריות בלבד. יש לנסח זאת במטרות מוגדרות היטב. מטרות שניתן לנסח במילים : להוכיח כי...להראות כי...להסביר כי... וכדומה. כל מטרה תנוסח כך שתכיל לא יותר משורה עד שתיים בלבד.
יש לפרט תכנית עבודה, לצרף גאנט הכולל לו"ז ואבני דרך. יש להוסיף מהן מדדי ההצלחה הצפויים (במונחים מדידים) למשל "הגדלת יבול באחוזים...", "צמצום נזקים במונחי כסף...", "הרחבת מספר מועסקים..." וכדומה.
פרק זה מצביע על מקורות המימון שיש לפרויקט המבוקש ממקורות נוספים כגון "עצמיים" קרנות נוספות" וכדומה. יש לפרט מקורות אלה ואת הסכומים שהוקצו להצעה זו. יש לציין מה יעשה בתקציב המבוקש מיק"א– מה יירכש בו. יש לציין כי יק"א אינה תומכת בתקורות, הוצאות מנהלתיות נסיעות וכדומה. יק"א לא תומכת בסכומים העולים על-50% מעלות הפרויקט ויש להדגיש כי אפשר שיק"א תעניק תמיכה הנמוכה מ-50% עלות הפרויקט.
$
אם נדרש מימון לשנים נוספות, על החוקר לציין ולפרט זאת בשדה "מימון".
$
$
אורך מקסימלי: 400 תווים (כולל רווחים)
אורך מקסימלי: 700 תווים (כולל רווחים)
אורך מקסימלי: 1500 תווים (כולל רווחים)
אורך מקסימלי: 400 תווים (כולל רווחים)
סוגי קבצים מותרים: Word, Excel, Powerpoint, RTF, PDF, ZIP, RAR
סוגי קבצים מותרים: Word, Excel, Powerpoint, RTF, PDF, ZIP, RAR
חובה לסמן שקראת והינך מסכים/ה להנחיות ההגשה ולתנאים מעלה. לחצו לצפיה בהנחיות אם שלחתם את הטופס אך לא הועברתם לעמוד המודיע שההגשה נקלטה - חפשו שדות המודגשים באדום בעמוד זה ומלאו אותם בהתאם להנחיות. לאחר התיקון לחצו שוב על כפתור שליחת הטופס.