BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

בי"ס תיכון אזורי "גליל מערבי" בשיתוף עם מכון ברנקו וייס

פיתוח מערכת להוראת מדיה דיגיטלית
איש קשר:
Kalia Hilo

04-9933333