BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

בי"ס תיכון אזורי "מעלה שחרות"

פיתוח חוברות להדרכה עצמית למטיילים ב-שביל ישראל
איש קשר:
Dr. Hanan Ginat

052-8521407