BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

בי"ס תיכון אזורי "מרחבים"

מעבדה ממוחשבת לשפות.
איש קשר:
Eli Peretz

08-9960444