BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

האוניברסיטה העברית ירושלים - קמפוס רחובות

יחידת ציוד מרכזית למחקר חקלאי ואקולוגי
איש קשר:
Yossi Smalli

08-949296