BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ

תאורת אתרים בפארק תמנע.
איש קשר:
Mr. Michael Lavie

052-3918570