BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

המכללה האקדמית בתל חי

בניית הקמפוס החדש
איש קשר:
Mr. Sagi Melamed

04-6900880