BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

טל וערן שדה - מושב יבול

הרחבת שטחי גידול לפרחי הדוביום.
איש קשר:
Tal Sade

08-9961434