BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

להקת המחול הקיבוצית

כפר מחול בגליל" - לחיזוק החינוך למחול והתיירות בצפון ישראל.
איש קשר:
Sara Ram Schlein

052-6033456