BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית בני שמעון

פיתוח וקידום התיירות במושב נבטים
איש קשר:
Dror Karavani

050-7932940