BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית בני שמעון

חממה למחקר חקלאי בשומריה.
איש קשר:
Dudi Reich

052-3904826