BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית עמק המעיינות

פיתוח תיירות "נינוחה" בעמק המעיינות.
איש קשר:
Sol Lavie Ben-Shimol

052-2360123