BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית עמק המעיינות, בקעת בית שאן

שיקום רחוב ראשונים במנחמיה, פרויקט דו שנתי.
איש קשר:
Lilach Melville

050-2028808