BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מועצה אזורית עמק המעיינות

שביל עמק המעיינות לתיירות, חינוך וקהילה.
שביל עמק המעיינות – שביל של תיירות, חינוך וקהילה
 
"האדם הינו תבנית נוף מולדתו".
 
אחד ממרכיבי הזהות העצמית והלאומית שלנו הינו נוף מולדתנו – מהבית דרך הישוב והאזור וכלה בארץ כולה. האדם מושפע ומתעצב במגע עם האדמה, הנחלים, ההרים והעמקים, הפרחים והחי כמו גם במגע עם כל אותם דורות שהותירו אחריהם רמזים המדברים אלינו מתוכה. אין דרך טובה יותר להכיר ולאהוב את הארץ מאשר דרך הרגליים – לעלות לפסגות, לרדת לבקעות, לרחוץ במעיינות ולחוות חוויה בלתי אמצעית של מגע עם כל אותם נופים ואתרים היסטוריים. 
 
מיזם "שביל עמק המעיינות" הינו הזמנה פתוחה לחוויה שכזאת,  כ- 140 קילומטרים של שביל הליכה המקיף את בקעת בית שאן מהגלבוע דרך רמת יששכר, גאון הירדן וגוש ביכורה בואכה העיר בית שאן והגן הלאומי. 
 

מטרות השביל

 
1. שמירה על השטחים הפתוחים והנגשתם לציבור המטיילים.  
2. הכרות עם הנופים, המורשת, ההיסטוריה, החקלאות, האנשים, והיישובים –  בעמק המעיינות.
3. פיתוח אחריות סביבתית.
4. חיזוק הפעילויות התיירותיות הקיימות על ידי מטיילים  תוך העמקת ההכרות עם האזור.
5. הטמעת ערכי אהבת הארץ, ובסיס לפעילות חינוכית.
6. חיבור בין אנשים, קבוצות וקהילות מרקע שונה.
7. עידוד התיירות האיכותית בפריפריה כחלק מחזון צמיחת ההתיישבות בעמק המעיינות.
 
 
שותפים רבים לפריצת שביל עמק המעיינות: המועצה האזורית עמק המעיינות, המכינה הקדם צבאית בתל תאומים, כל בתי הספר של עמק המעיינות, כל קבוצות הנוער ביישובי עמק המעיינות, הקרן הקיימת לישראל, רשות הניקוז ירדן דרומי, הועדה הארצית לסימון שבילים בחברה להגנת הטבע, משרד התיירות והחברה הממשלתית לתיירות, קרן יק"א לישראל, יחידות קרביות בצה"ל, קבוצות משימתיות וחוגי סיור מכל רחבי הארץ.
 
איש קשר:
Sol Lavie Ben-Shimol

052-2360123
  • שלט תחילת שביל עמק המעיינות כולל שלט התמיכה של יק"א