BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ בקעת בית שאן

גידול תבלינים ב"חממה סינית".
איש קשר:
Zion Dacco

050-8290324