BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ מדעי ים המלח והערבה

מעבדה לביוטכנולוגיה וביוכימיה של העור, בשלוחת ים המלח
איש קשר:
Yael Maor

08-6688806/7