BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ מדעי ים המלח והערבה

מתקן לגידול "דגי זברה" למחקר רפואי, בשלוחת הערבה התיכונה.
איש קשר:
Dr. Niva Russek-Blum

052-3666132