BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ מדעי ים המלח והערבה

מעבדה לאנרגיה מתחדשת, בשלוחת הערבה התיכונה.
איש קשר:
Hanan Ginat

052-8521407