BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ עמק המעיינות

בניית כלוב למחקר שדה, להדברת חדקונית הדקל
איש קשר:
Zion Dako

050-8290324