BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ ערבה דרומית

יישום בשטח של שיטת "השקייה לפי דרישה", במטעים מסחריים.
איש קשר:
Amnon Greenberg

054-9799188