BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ ערבה מרכזית

פיתוח מרכז לגידול דגי נוי של מי ים.
איש קשר:
Marcia P. Leibovich

052-5450908