BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ ערבה תיכונה

מיהול מים מותפלים עם מים מליחים, להשקייה יעילה בחקלאות.
Red tomato's that were developed by this project. Red tomato's that were developed by this project.

מטרת הפרויקט היא להעשיר מים מותפלים  במלחים החסרים לצורך גידול התמרים בערבה.

ד"ר אורי ירמיהו - החוקר שביצע את העבודה ומר אמנון גרינברג מנהל המו"פ ישמחו להרחיב את הפרטים למבקשים להכיר את התוצאות.

 

איש קשר:
דר' אורי ירמיהו

08-9928644
  • Red tomato's that were developed by this project. Red tomato's that were developed by this project.