BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מו"פ ערבה תיכונה

.מיהול מים מותפלים עם מים מליחים, להשקייה יעילה בחקלאות
איש קשר:
Dr. Uri Yirmiyahu

08-9928644