BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מושב עידן

משק משפחתי (משפחת נעים) - מודל לחקלאות ברת קיימא בערבה.

בחול המועד ביקרו במשק נשיא המדינה, סגל יועציו ובני משפחותיהם במסגרת ביקור חג בערבה. סה"כ הגיעו למעלה משבעים איש לביקור שארך כמעט שלוש שעות וכלל הצגת המשק לנשיא, חליבה במכון, הגמעת גדיים וכמובן – ארוחה כיד המלך לנשיא ולכל הפמליה ע"ג שולחן ערוך כל טוב באבוס המרכזי. מעבר לכבוד הרב לו זכינו באירוח הנשיא ומשפחתו והחוויות לילדים, זכה הביקור לסיקור נרחב בכל ערוצי הטלוויזיה והעיתונים ואף הופיע בתמונת השער בעיתונים הגדולים בארץ. אנקדוטה מעניינת ארעה עת הנשיא התעכב ליד שלט הכניסה עם הגעתו ושאל לפשר האיזכור של קרן יק"א בשלט. שמחנו לספר לו על התמיכה הנדיבה והשותפות של הקרן בפיתוח הפרוייקט והנשיא הכביר מילים טובות על תרומת הקרן לחקלאות ולפריפריה.

 
עם תום ההמלטות אנו עומדים על למעלה ממאה ראשי צאן בדיר והוא "הומה מתינוקות". תנובת החלב בשיאה ומערכת החליבה המתקדמת שבהקמתה היתה הקרן שותפה מוכיחה את עצמה לעילא ולעילא. ממשק הגידול שלנו השתפר ללא הכר ואנו נהנים גם מתנובה וגם מאיכות חלב יוצאים מן הכלל. עקב הגדילה הפנינו כח אדם נוסף מקרב המתנדבים לעבודה במחלבה והרחבנו את סל המוצרים ובקרת האיכות בייצור. החדשות המרגשות ביותר בנושא זה הן שהחל מיום ראשון הקרוב אנו מתחילים במכירה של מוצרי המשק בתל-אביב, בלב מאפיית "לחמים" המעולה ברחוב החשמונאים. זהו צעד מאוד חשוב עבורנו שכן הוא מגשים את חזוננו למכור ישירות ללקוח ולהיות אחראים על כל שרשרת הערך של המוצר. אנו מקווים שהמוצרים יתקבלו היטב בקרב הקהל הרחב וגאים על האמון לו זכינו מצד חברינו במאפיית "לחמים" הוותיקה. אנו מקווים שצעד זה יוביל לפתיחת חנות ראשונה של מוצרי המשק בסוף הקיץ.
 
בימים אלו אנו מסיימים את עונת הגידולים האורגניים בחממות, עונה שעברה בסה"כ וביחס לשוק, בצורה טובה. מיד עם חיסול העונה נחל בהקמת מתחם מרכז המבקרים לו שותפה הקרן. שלב התכנון הסתיים ואנו מצפים לנצל את חודשי הקיץ הרגועים יחסית להקמת וליטוש המתחם ולהכינו לקליטה מלאה של קהל בסתיו הקרוב.
איש קשר:
Hedai Ofaimme

052-6130917