BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מחקר ופיתוח מדעי - ערבה תיכונה - שלוחה של המרכז המדעי ים המלח והערבה

ציוד למחקר כדי לאפשר קליטת אקדמאים וחוקרים בערבה.
איש קשר:
Dr. Arieh Heilig

052-8795837
  • גידול דגי זברה למחקר באלצהיימר ע"י דר' ניבה בלום