BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מיג"ל - מרכז ידע גליל עליון

התגברות על מגבלות הפרייה ואיכות במטעי נשירים בצפון ישראל. (פרוייקט תלת שנתי)

מרכז ידע בגליל נתמך שנים רבות על ידי יק״א.

יקא תומכת בקליטת חוקרים מצטיינים למיגל.
בתמונות:
1. שני חוקרים צעירים במעבדה החדשה למיקרוביולוגיה וקריסטלוגרפיה שצוידה בידי יק"א.
2. פרופ' איגי - מומחה בקרקע ומים במעבדה שלו שצוידה על ידי יק"א. מחקריו כיום עוסקים במציאת פתרון למי נקז מבתי בד ומיקבי יין. 
 
לצפיה בתוכן המלא אודות הפרוייקט- עברו לשפה האנגלית.
 
 

 

 

איש קשר:
David Cohen

04-6953511