BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

פרופיל פרוייקט

basic page view

מכינה למנהיגות חברתית בערבה

הקמת מכינה למנהיגות חברתית

המכינה הקדם צבאית הוקמה ב2010 ומאז היא קיימה 3 מחזורי פעילות.

המכינה רואה את יעדיה בחינוך ציוני חקלאי המדגיש את חשיבות העבודה החקלאות וההתישבות בנגב, כמו גם את התרומה האישית לחברה לצה"ל ולמדינה בכל רבדיה.

 

 

איש קשר:
רן שדה

052-8311000